Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-PAKISTAN

Số 5 Đường Trung Yên Kéo Dài, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0084-4 37931839 ;  Fax: 0084-4 37931839

Website: Vietpak.com

Email: customer_support@vietpak.com

Mobile: 0904019960 (Ms Thùy)